کانال 12 تلویزیون اینترنتی

پخش زنده از ستاد انتخاباتی جناب آقای......

مدت زمان 11دقیقه و 43 ثانیه