کانال 11 تلویزیون اینترنتی

پخش زنده از ستاد انتخاباتی جناب آقای......

مدت زمان 25دقیقه و 00 ثانیه