کانال 10 تلویزیون اینترنتی

پخش زنده از ستاد انتخاباتی جناب آقای......

مدت زمان 15دقیقه و 45 ثانیه