کانال 8 تلویزیون اینترنتی

پخش زنده از ستاد انتخاباتی جناب آقای......

مدت زمان 22دقیقه و 18 ثانیه