کانال 6 تلویزیون اینترنتی

پخش زنده از ستاد انتخاباتی جناب آقای......

مدت زمان 05دقیقه و 32 ثانیه