کانال 4 تلویزیون اینترنتی

پخش زنده از ستاد انتخاباتی جناب آقای......

مدت زمان 14دقیقه و 40 ثانیه