کانال 3 تلویزیون اینترنتی

پخش زنده از ستاد انتخاباتی جناب آقای......

مدت زمان 13دقیقه و 04 ثانیه